Jeeves Information Systems AB riktar in sig på direktförsäljning

STOCKHOLM, 2 februari, 2015 Jeeves Information Systems AB, en ledande utvecklare av affärssystem för små till medelstora företag verksamma inom tillverkning, distribution och tjänstesektorn, har efter den årliga analysen av partnerkanalen fattat beslutet att inte förnya befintliga partneravtal för de företag som har rätten att sälja, supportera och leverera tjänster kring Jeeves affärssystem i Sverige.

”Baserat på de framgångar vi haft i vår direkta försäljningskanal har vi beslutat att betjäna hela den svenska marknaden direkt”, sa Daniel Göhlin, General Manager för Jeeves. ”Vi ser detta som ett nödvändigt steg i att säkerställa långsiktigheten för Jeeves ERP ekosystem, som inkluderar vårt företag, vår produkt, vårt tjänsteutbud och framförallt våra slutanvändare”.

Partneravtalen löper ut under 2015 och slutdatum varierar från partner till partner. ”Våra partner är fortfarande fullt kapabla att stödja införandet och det löpande arbetet kopplat till Jeeves affärssystem för existerande kunder. På längre sikt ser vi dock att Jeeves Information Systems AB är bäst lämpade att ta ansvar för hela värdekedjan av Jeeves affärssystem till slutkund.” fortsatte Göhlin. Göhlin avslutade med att Jeeves kommer fortsätta använda sig av sin internationella partnerkanal för att tillhandahålla lokal närvaro.

 

OM JEEVES

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) är en växande leverantör av affärssystem för små till medelstora företag inom tillverkning, distribution och tjänstesektorn över hela världen. Från vårt huvudkontor i Stockholm och våra regionala kontor och vårt internationella partnernätverk betjänar Jeeves mer än 2000 företag i mer än 40 länder i Europa, Nordamerika och Asien. Från starten 1992 har Jeeves affärssystem utvecklat omfattande funktionalitet kombinerat med extraordinär förmåga att möta kundernas strategiska behov och affärskrav. Läs mer på www.jeeveserp.com eller maila info@jeeves.se