PIAB

PIAB vill ha ett system att växa med

PIAB är en tung användare av Jeeves affärssystem och använder alla delar av systemet i sin verksamhet idag. När koncernen växt internationellt och tagit över återförsäljare i olika länder har Jeeves lösning varit nyckeln till en lyckad integrering av verksamheten.

PIAB är en global ledare inom industriell vakuumteknik som utvecklar och säljer lösningar för att förbättra produktivitet och arbetsmiljö hos vakuumanvändare inom bland annat grafisk-, läkemedels- och bilindustri. Att vara en global ledare innebär design, konstruktion och installation av vakuumlösningar i världens alla hörn. PIABs organisation är därför utspridd med dotterbolag och distributörer i fler än 50 länder. Huvudkontoret finns i Täby utanför Stockholm.

Läs hela kundcaset genom att ladda ner det som pdf, se längre ner