Constructor

Centraliserad Skandinavisk Administration

Koncernen Constructor Group AS är den största leverantören av förvaringslösningar i den kommersiella sektorn. Som ett led i arbetet med att effektivisera det interna transaktionsflödet inom koncernen valdes Jeeves som nytt affärssystem.

Constructor Sverige AB har sitt ursprung i Electrolux och företaget är sedan många år den branschledande leverantören i Sverige av lagerinredningar och arkivinredningar. Positionen har uppnåtts genom en medveten strategi att utveckla egna produkter som tillverkas i egna fabriker vilket ger kontroll på hela kedjan, från idé till färdig installation hos kunderna. Koncernen Constructor Group AS är den tredje största leverantören av förvaringslösningar i europeisk industri och den största i den komersiella sektorn.

 

Läs hela kundcaset genom att ladda ner det som en pdf, se längre ner