Jeeves BI är ett färdigpaketerat beslutsstödssystem som sammanställer transaktioner från olika delar av affärssystemet i sökbara diagram och dashboards. Jeeves BI ger er en helhetsbild av alla era affärsfunktioner, så som försäljning, inköp, lager, tillverkning och ekonomi. Därifrån kan ni sedan djupdyka in i detaljerna för att kunna ställa er nästa fråga.

Jeeves Business Intelligence riktar sig till distributions-, tillverknings- och tjänsteföretag som vill ta sitt uppföljningsarbete och beslutsfattande till nästa nivå. Oavsett om det är ett internt önskemål att få en bättre insyn i kritiska nyckeltal eller externa aktörer som utmanar er att ställa er svåra frågor, är Jeeves BI verktyget ni behöver.

Jeeves BI drivs av QlikViews inbyggda associativa sökfunktion, vilken tillåter användarna att fritt utforska information från flera olika källor och analysera stora volymer av historisk data. Till skillnad från andra rapporterings- och BI-lösningar begränsar Jeeves BI inte användaren till ett antal i förväg fastställda frågeställningar. Med Jeeves BI kan ni göra multidimensionella analyser och baserat på dessa sedan fritt ställa nästa fråga – en fråga ni inte visste att ni hade. Dessutom är det billigt och går snabbt att implementera Jeeves BI. Det finns ingen anledning att sitta på stora informationslager!

FÖRDELAR

 • Få snabbt tillgång till färdiga rapporter och dashboards som ni sedan lätt kan anpassa efter användarnas behov.
 • Gör multidimensionella analyser och ställ sedan baserat på dessa fritt nästa fråga – en fråga ni inte visste att ni hade
 • Lär er nya saker om ert företag med tillgång till historisk data och transaktionsdata från ert affärssystem.
 • Skapa rapporter med information hämtad från externa system och källor mycket lättare.
 • Övervaka viktiga nyckeltal för företaget lättare.  

FUNKTIONER

Färdiga paket, lätta att anpassa

Jeeves BI kommer med samma fördefinierade datamodell som man hittar i Jeeves ERP, med färdiga rapportmallar och dashboards som ger er en omedelbar helhetsbild av verksamheten och gör det möjligt för er att gräva er ner till nästa informationsnivå. Ett dashboard kan lätt anpassas efter era specifika affärsprocesser och nyckeltal.

Utvidgad insikt med tillgång till transaktionsdata

Jeeves BI samlar ihop transaktionsdata som inte finns lättillgängligt i det vanliga affärssystemet eller rapporteringssystemet. Transaktionsdatan som ligger gömd i ert affärssystem kan ofta leda till nya upptäckter, t.ex. om var i verksamheten problemen finns och vad ni som företag skulle kunna vara kapabla att åstadkomma. 

Klickbart gränssnitt

Frågor och filtrering hanteras lätt i det klickbara användargränssnittet. Inga dyra användarutbildningar krävs för att komma igång. Användarna vet vad de ska klicka på för att få svar på nästa fråga.

Exportera till Excel

Information från Jeeves BI kan automatiskt exporteras till Excel för vidare bearbetning och delning. 

Bekräftelse

Många andra rapporteringssystem tar med så mycket information i sina rapporter att man inte kan känna sig säker på att de stämmer. Med Jeeves BI kan användaren dyka ner ända till transaktionsnivå för att bekräfta vad analysen påstår. Med förtroende för verktyget går det lättare och snabbare att fatta beslut.

Associationssökning och djupdykning

Jeeves BI:s sökbara grafik gör det snabbare att söka efter information. I ett enskilt stapeldiagram kan man se fakturerat värde, bruttomarginal, och täckningskvot per kund, per kundgrupp, per produkt, per produktgrupp eller per försäljare. Diagrammen kan sedan filtreras per kund, försäljare och lager samt tidsperioder och geografiskt område. Med tillgång till den här typen av information kan ni lätt få en överblick över era nyckeltal, inklusive försäljningstillväxt, betalningsvillkor, leverantör, lageromsättningshastighet för att nämna några och se hur det gått för företaget över tid.

BI Extension

Jeeves är en OEM-produkt som bygger på teknik av QlikView. Lösningen är designad för att ni ska kunna komma igång snabbt och lätt. I systemet finns en färdig datamodell samt lättmodifierade rapporter och dashboards. Om ni vill bygga ut er BI-lösning och koppla ihop den med andra lösningar och system krävs en fullständig QlikView-licens. 

Flerföretagshantering

Jeeves är ett kostnadseffektivt verktyg för en koncernledning då det är möjligt att jämföra de olika företag som ingår i koncernen i ett och samma diagram.

EXAMPEL ANALYSER

 • Jämför aktuellt saldo på konto- eller kontogruppsnivå med förgående års saldon utifrån rullande perioder. 
 • Jämför försäljning med kontanttillskott på kundnivå fördelat per månad. Ta reda på vilka kunder som är lönsamma, vilka produkter de köper samt vilka produkter som har potential och vilka som bör fasas ut ur sortimentet.
 • Se ett linjediagram över summan av kassa, leverantörsfakturor och kundfordringar per vecka och få en omedelbar överblick av företagets likvida situation.
 • Systemet tar fram jämförelser av omsättning och kredittid på kundnivå och kan på så sätt ge er en bild av vilka kunder som medför hög kreditkostnad.
 • Synliggör flaskhalsar genom att se antalet sena inleveranser till lager från produktionen eller inköp fördelat på lagerställe, varugrupp eller artikel. 
 • Se stapeldiagram av lagernivåer eller lagervärde per artikel, varugrupp eller lager fördelat per månad och se hur kapitalbildningen skiljer sig över tid.
 • Se leveransprecision över tid och sätt upp rutiner för när det är dags att omförhandla leveransvillkoren.  

 

Ta din analys och ditt beslutsfattande till nästa nivå

  

Säljbeslut grundas alltför ofta på ofullständig information, på grund av bristande informationsutbyte mellan såväl olika säljare som mellan säljare och resten av organisationen. JeevesCRM är ett komplett CRM-system, helt integrerat med affärssystemet Jeeves ERP som undanröjer problematiken med personberoende i kundrelationerna och informationsbrist vid säljbesluten.
Tillverkar ditt företag produkter på beställning, till lager eller åt processer, eller kombinerar ni olika metoder? Oavsett vilket har Jeeves stabila funktioner för dina processer och för din specifika tillverkningsmiljö, från råmaterial och produktionsförberedelser till tillverknings- och närvarorapporter samt alla typer av planering och schemaläggning.
Jeeves har funktioner som gör att du kan arbeta med flera lager, flera valutor och flera språk. Du kan även hantera kunder och leverantörer som finns på olika geografiska platser. Det innebär att systemet fungerar för många olika typer av tillverkare och distributörer.Modulen för hantering av SCM har tagits fram för att du ska få fullständig kontroll över försörjningskedjan och kunna samarbeta på ett smidigt sätt. Du kan utöka din verktygslåda med tilläggsfunktioner som lagerhantering, transportbokning och EDI-funktionalitet från våra samarbetspartners. 
Jeeves ERP innehåller en komplett verktygslåda för ekonomi och redovisning. Med hjälp av den kan du dels sköta din vanliga bokföring och rapportering, samt förenkla de allt mer komplexa utmaningarna i att göra affärer med många olika länder och valutor. Det här applikationsområdet är helt integrerad med alla andra försystem, så som tillverkning, projekt och reskontra, samt har stöd för internationell ekonomisk redovisningsstandard (IFRS) och uppfyller god redovisningssed.
ERP Sales and Customer Service
Oavsett om du har som mål att hitta nya kunder eller hantera dina befintliga på ett bra sätt innehåller Jeeves ERP fullt integrerade CRM-funktioner och en rad olika verktyg för utleverans av order. Det ger kundtjänstpersonalen den information de behöver för att skapa realistiska förväntningar om prissättning, ledtider och leveranser hos kunderna. Du kan dessutom förstärka den här modulen med produktkonfiguratorn för att hjälpa kunderna att ta fram orderunika produkter. Med god översikt över verksamheten kan ditt kundtjänstteam hålla kunderna nöjda och få mer exakta reslultatprognoser.