Jämför Affärssystem på den Nordiska marknaden

En trendrapport från Radar Ecosystem Specialists presenteras en undersökning av 1 000 nordiska företag som använder något av affärssystemen SAP, Microsoft NAV, Microsoft AX, Infor, IFS, Oracle och Jeeves ERP. Rapporten undersöker 

  • IT-utgifter relaterade till affärssystem
  • Ett ramverk för att utvädera den totala ägandekostnaden  av ett affärssysytem över tid
  • Beräkning av den totala affärssystemkostnaden mellan olika leverantörer
  • Nyckelkriterier vid val av nytt affärssystem

Med utgångspunkt att den genomsnittlig livslängd på ett affärssystem är mer än 10 år, diskuterar man i rapporten ett företags verkliga investeringar i affärssystem över tiden. I rapporten dras slutsatsen att dagens IT-avdelningar utsätts för påtryckningar att fördubbla sin innovation och produktivitet till hälften av kostnaden. TCO, tillsammans med flexibiliteten att stödja innovation över tiden, är viktiga beslutskriterier vid val av nytt affärssystem.