Industrier & lösningar

Jeeves har levererat affärssystemslösningar till tillverknings-, distributions- och tjänsteföretag sedan 1992. Våra systemlösningar har utvecklats från starten för att möta de grundläggande utmaningarna och arbetsprocesser hos dessa tre branscher. Vi har fortsatt att utveckla våra lösningar över tid, med hjälp av den feedback vi fått från våra kunder.

Jeeves har bransch-, process- och produktexperter anställda i vårt konsultteam för att lägga till branschlösningslager på kärnan i Jeeves ERP-plattform. Vår geniala arkitektur säkerställer att våra branschspecifika funktioner fortsätter att vara separata från kärnsystemet, vilket säkerställer att du kostnadseffektivt kan uppgradera för att få nya funktioner samtidigt som du skyddar dina systemanpassningar. Dessutom kan du justera ditt system ytterligare för att passa dina unika arbetsflöden, processer och data - allt som skyddar kärnan för din konkurrensmässiga fördel. Oavsett om du modifierar systemet själv med våra utvecklings- och modifieringsverktyg, eller använder dig av Jeeves stora nätverk av konsulter och partners, så är det enkelt att utöka våra branschlösningar för att skapa ett affärssystem som är ditt unika.

Läs mer nedan för att få veta mer om vår branschkompetens inom tillverkning, distribution och tjänster. Inom alla tre områden kommer Jeeves att visa funktionsrika lösningslager och djupgående branschexpertis, kombinerat med en oöverträffad nivå av formbarhet och resurser som är avsedda att ytterligare passa in systemet till ditt sätt att göra affärer. Besök våra sidor med tjänster för att få veta mer om hur vi kan nischade branschlösningslager och även snabba, paketerade tjänster och lösningar.

 

Branschutmaningar

Tillverkare möter bekanta utmaningar: ökad global konkurrens, miljö- och lagpåtryckningar, snabba förändringar inom teknik och fluktuerande ekonomiska marknader. Även om ekonomierna i USA och Europa sakta växer så är det en dramatisk tillväxt, speciellt i Asien, men även i Latinamerika och Afrika. Tillverkare måste snabbt anpassa sig till dessa ekonomier på frammarsch och även till motsvarande marknadsdynamiker som de tar in i sina leveranskedjor och försäljningskanaler.

Branschutmaningar

Grossistbranschen består av många olika typer av företag som fungerar som en länk mellan tillverkare och kunder. Huvudprocesserna hos en distributör inkluderar inköp, lager, försäljning och detaljhandel. Det finns många olika sätt för en distributör att serva slutkunden, allt från företag med en blandning av skapande, lager och detaljhandel till de som fokuserar på frakt och mervärdestjänster.

Branschutmaningar

Tillväxten inom servicesektorn började i kölvattnet av den industriella revolutionen och har ökat från andra världskriget och framåt. Servicebranschens tillväxt är definitivt ett resultat av vår globala ökning i produktivitet och automatisering—men delvis också p.g.a. den ökade tillgängligheten av högteknologiska produkter där kunderna har kravet att tjänster inte bara ska komplettera försäljningen, utan produkternas hela livscykel, inklusive installation, reparation och tekniskt support.