Med de robusta funktioner som utgör grunden i Jeeves ERP kan ni lita helt på att ert affärssystem kommer att kunna bära er organisation både idag och imorgon. Många av de affärssystem som kommer i form av moln- och SaaS-lösningar är för simpla för att kunna uppfylla behoven hos växande och medelstora företag. Funktionerna i Jeeves ERP växer med er när ni växer och kan anpassas helt till er komplexa organisation och distributionskedja.

Flerföretagshantering, språk och valutor

Jeeves ERP är byggt med stöd för flerföretagshantering och för företag med verksamheter på många geografiska områden samt företag som hanterar flera olika språk och valutor. Oavsett komplexiteten i ditt företag, kan Jeeves ERP enkelt konfigureras för att stödja det. 

Intercompany Transactions (transaktioner mellan enheter)

Jeeves Inter-Company Transaktions (ICT) gör det möjligt för företag med komplexa organisationsstrukturer med enheter spridda över stora geografiska områden att fungera som en enskild enhet i förhållande till sina kunder. Systemet är ett bra verktyg för företag med en eller flera distributionscentrum, tillverkningsenheter, eller avlägsna säljkontor.

Master Data Management

Mängden information som en organisation producerar fortsätter att bli allt större. Detta beror delvis på ökad komplexitet och geografisk mångfald. När informationen finns precis överallt, får en organisation ofta kämpa med att kunna etablera och bibehålla informationsintegriteten. Jeeves Master Data Management gör det möjligt för er att skapa och hantera information och samtidigt också skapa regler för datainföring, modifiering, kopiering, raderande och omvandling som gäller för flera olika affärsenheter. Jeeves Data Management skapades för att göra det lättare för er att säkerställa informationssäkerheten inom hela er organisation, d.v.s. över enhetsgränserna, oberoende av hur många svårigheter ni måste tackla. 

Dokumenthantering

Jeeves EDM (Electronic Document Management) är ett fullt integrerat dokumentregister som ger användarna tillgång till filer som ligger lagrade på en central filserver. I systemet kan man bläddra efter en önskad fil, skapa en ny fil efter en mall eller se tidigare versioner av filen. Filer presenteras för användarna ”vid behov” och i relation till objekt, transaktioner eller aktiviteter i affärssystemet.

Workflow Management

Jeeves Workflow är ett verktyg för att hantera arbetsflöden som gör det möjligt för er att automatisera och effektivisera standardsmässiga arbetsuppgifter och affärsprocesser ofta enligt ett strukturerat kvalitetssystem. Genom att använda Jeeves Workflow, kan arbetsuppgifter skickas till rätt person i organisationen vid rätt tidpunkt. Det går att skapa processer för sekventiella och ”tänk-om”-arbetsuppdrag från kärnsystemet i Jeeves ERP.

Security Manager

Jeeves Security Manager hjäper till att bevara integriteten för och kvaliteten på den underliggande informationen i ert system och säkerställer att systemet på bästa sätt stödjer kärnprocesserna i er affärsverksamhet. Det hjälper era slutanvändare att arbeta i rätt delar av systemet, samtidigt som det hindrar dem från att göra misstag som raderar eller ändrar information som är kritisk för ert dagliga beslutsfattande.

Fem anledningar varför företag väljer Jeeves ERP