Jeeves e-Faktura passar företag som behöver ett snabbt och effektivt sätt att skicka och ta emot fakturor. Applikationen passar alla företag som regelbundet fakturerar eller vars kunder kräver e-fakturor.

Papperslös fakturahantering sparar tid och pengar och underlättar affärerna med era kunder och leverantörer. Då lösningen skapar punktlig fakturering och kommunikation och undanröjer fel som lätt uppkommer när fakturahanteringen sker manuellt, är Jeeves e-Faktura  ett måste på dagens konkurrenskraftiga marknad.

Fördelar

  • Slipp kostnader för utskrifter, kuvert och porto för både utgående och inkommande fakturor.
  • Gör bättre affärer med era kunder och leverantörer .
  • Automatisera utskickning och mottagning av fakturor och effektivisera attest- och bokföringsprocesserna.

Features

invoicing in Jeeves ERP per customer

By indicating which customers prefer electronic invoicing in the customer record, you can invoice all customers the same time. The Jeeves ERP system knows if the invoice is to be distributed to Pagero for electronic distribution, or to be printed on your local printer.

One single invoice process

With Jeeves e-Invoice, you can send invoices to customers who cannot receive electronic invoices. In this case, Jeeves e-Invoice sends an invoice to an external printing service for printing, enveloping, and postage, which eliminates manual invoice processing.

Incoming invoices

To receive e-invoices simply requires that you download your received e-invoices from Pagero and transfer them to the Jeeves ERP “Review Supplier Invoices” program. Once invoices are reviewed, approved, and transferred to the AP ledger, they can be posted automatically. This process can be performed in steps, or as a single, automated workflow.

Jeeves e-approval

Jeeves e-Invoice can be augmented by the Jeeves e-Approval application, which is a web-based, workflow-driven invoice approval application. Jeeves e-Approval can receive all electronic invoices, and then track approvals across your organization via a simple web interface. Once approved, they are submitted through to final accounting.

Receipt Handling and Log Files

Pagero Connect is the tool used to receive and send invoices. The system gives you a precise overview of invoices you have received and sent. You can open invoices in either a PDF or TIFF file, and access them for up to 90 days. Archived invoices will be saved for ten years, and are searchable through the Pagero service during this time.

Pagero Supplier Activation

Pagero provides a service called Supplier Activation, which focuses on increasing the flow of incoming e-invoices. As part of the service, Pagero will contact all your suppliers and/or invoice recipients, and offer them their own e-invoicing solution. When both parties have an e-invoicing solution in place, invoices can be sent back and forth directly.

Gör bättre affärer med era kunder och leverantörer med papperslös fakturering

Jeeves ERP innehåller en komplett verktygslåda för ekonomi och redovisning. Med hjälp av den kan du dels sköta din vanliga bokföring och rapportering, samt förenkla de allt mer komplexa utmaningarna i att göra affärer med många olika länder och valutor. Det här applikationsområdet är helt integrerad med alla andra försystem, så som tillverkning, projekt och reskontra, samt har stöd för internationell ekonomisk redovisningsstandard (IFRS) och uppfyller god redovisningssed.