Nya tidens uppgradering? - Så lyckades Nordic Plastics Group

Agil projektmetodik är en arbetsmetod som på några år har tagit över stort och i många fall ersatt ett traditionellt arbetssätt. Jeeves genomförde nyligen en uppgradering av Jeeves ERP hos kunden Nordic Plastics Group, ett agilt projekt som visade sig vara lyckat på grund av många olika faktorer. Vilka var då faktorerna? Vi har pratat med Magnus Andersson, projektledare på Jeeves för att få reda på mer.

Nordic Plastics Group är en av Jeeves kunder som  Magnus uppskattar att arbeta med. Att jobba i projekt med dem är enkelt. Anledningen? Nordic Plastics Group är vana vid uppgraderingsprojekt och har ett strukturerat arbetssätt med tydliga förväntningar och roller inom respektive funktion.

Varför uppgradera affärssystem?

En del av Nordic Plastics Groups affärssystemsstrategi är att alltid befinna sig i den senaste versionen. De är tydliga med att de vill ha ett rent system som alltid går att utveckla vidare och är uppgraderingssäkert. Affärssystemet ska inte hindra utvecklingen, utan tvärt om vara ett verktyg för att effektivisera processer. Är affärssystemet så ”överanpassat” och i en äldre version att det inte går att utveckla vidare, hindras detta. Att befinna sig i den senaste versionen innebär också nya funktioner att ta del av som kan effektivisera verksamheten ytterligare, ett tydligt exempel på hur ett uppgraderat affärssystem i framkant kan bli en stark konkurrensfördel gentemot dina konkurrenter.

Så blev uppgraderingen ett lyckat projekt

Uppgraderingsprojektet med NPG startade med ett CAM-möte där Magnus var med och i syfte att diskutera uppgradering. Direkt efter detta möte togs ett beslut om att starta projektet och Magnus började tillsammans med NPG planeringen och gjorde en projektplan.  

Efter beslutet påbörjades en kartläggning av kundens befintliga miljö och en teknisk analys, där man kunde identifiera anpassade flöden som var standard i nya versionen. När denna var klar genomfördes ett uppstartsmöte med en av Jeeves kundansvariga konsulter tillsammans med Nordic Plastics Group. Tillsammans gick de igenom tankar och idéer kring uppgradering framåt. Resultatet av detta blev att man redan på plats togs beslutet om att köra på och kort därefter drog projektet igång på allvar.

Kunden hade tydliga förväntningar på vad de ville ha ut av projektet och på det sättet kunde det tas fram en bra plan. Det viktigaste för ett lyckat projekt i det här skedet menar Magnus är att det sätts upp ett tydligt syfte, vad som ska finnas inom ramarna på projektet och att ha en direkt och tydlig kontakt mellan kund och leverantör. Att involvera kunden i alla delar i hela processenen skapar en tydlighet, förståelse och dynamik som ger förutsättningar för att allt blir rätt från början.

Varför just detta projekt lyckades så bra, utöver vad som tidigare nämnts, tror Magnus beror på de workshops med tester som genomfördes på plats hos kunden. Under genomförandet av dessa hade kunden utsett en ansvarig inom respektive funktion och jobbade även utefter en ärendelista. Det gjorde inlärningen effektiv och att många frågetecken kunde lösas på plats.

En smidig driftstart

Efter genomförda workshops satte sig de inblandade både från Jeeves och Nordic Plastics Group och gjorde en driftstartsplan tillsammans. Här identifierade man vad som skulle göras och därefter dokumenterade man det som checklistor. Det togs också beslut om att ha driftstartsassistans på plats under dag 1 för att ha utvecklare, konsulter och projektledare till hjälp för att komma igång. Att ha någon på plats dag 1 är alltid bra menar Magnus, då läget är som mest kritiskt. Därefter kan det vara bra att ha tillgång till assistans på distans under ytterligare två dagar.

Nordic Plastics Group följde dessa rekommendationer och inte så förvånande gick starten bra och allt har rullat på bra sen dess. Två månader efter första mötet var NPG i drift med den senaste versionen Jeeves ERP version 4. Grattis alla inblandade till ett lyckat projekt!

Magnus tips på ett lyckat projekt:

  • Arbeta agilt om möjligt
  • Arbeta strukturerat
  • Ha tydliga förväntningar
  • Tydlig rollfördelning
  • Kommunikation
  • Håll tempot!
  • Arbeta fokuserat med ett projekt åt gången
  • Eventuella ändringsorder läggs i ett separat projekt

Om Nordic Plastics Group

Nordic Plastics Group grundades 2012, men är ett företag med decennier av erfarenhet och är resultatet av ett samgående mellan tre plastbolag Andrén & Söner, Molybon Industriplast och STI Industriplast som har kompetens, kunskap och anor som sträcker sig tillbaka till 30-talet. Bolaget har cirka 155 anställda och finns i Trelleborg (Huvudkontor) och Helsingborg, samt försäljningskontor i Göteborg och Stockholm. Nordic Plastics Group ägs av Söderbergföretagen, som grundades 1995 och är en industriell grupp av starka underleverantörer inom industriplaster och plåt.

Läs mer om NPG här

Läs NPG kundcase här