Därför väljer fler och fler ett affärssystem i molnet

Är Cloud en fluga? Nej, enligt en rapport av Gartner uppger närmre hälften av de tillfrågade företaget att de planerar att flytta sitt affärssystem till molnet inom ett par år. Varför fler och fler företag lägger affärssystemet som en tjänst i molnet, har även författaren Nicholas Carr tagit upp i sin bok "The Big Switch..". Denna har av många utsetts till den mest inflytelserika boken om Cloud Computing. När boken skrevs 2008 var molnteknologin fortfarande något mycket nytt och Carr kom med följande enkla teori:

"IT håller på att omvandlas till en tjänst, och effekterna av denna övergång kommer i slutändan att förändra samhället från grunden på samma sätt som när vi fick tillgång till billig elektricitet."

Carr hade alldeles rätt. De tydligaste bevisen för detta är att det vuxit fram molngiganter som t.ex. Amazon och att kostnaden för molnlösningar fortsätter att sjunka. Liknande som i slutet på 1800-talet när priset på elektricitet helt plötsligt sjönk dramatiskt: företagen slapp då att själva bygga och sköta sina egna generatorer. Att priset på molnlösningarna blir lägre och lägre och att allt fler börjar använda sig av molntjänster är något som inte går att ignorera. Molnteknologin har förändrat världen, och den är här för att stanna.Enligt Gartner kan vi förvänta oss att närmre hälften av alla företag kommer att flytta sina affärssystem till molnet inom fem år. Hur ställer sig ert företag till detta? Har ni redan tagit steget över till molnlösningarnas värld eller är det något ni nu överväger att göra?

Varför väljer fler och fler företag affärssystem i molnet? Nedan hittar ni ett par bidragande orsaker som i slutändan innebär att ni får mindre att tänka på, kan fokusera på företagets verksamhet och får en balans mellan risk och kostnader:

1. Billigare, snabbare och enklare att komma igång
Ingen initial investeringskostnad för hårdvara och licenser krävs, utan man betalar en månadskostnad per användare där allt ingår. Med några knapptryckningar så har din leverantör installerat affärssystemet i molnet för dig. Ni slipper inköp av hårdvara (servrar) som affärssystemet ska installeras på, och sparar därmed både tid och en initial investeringskostnad.

2. Smidigare och bättre drift
Med affärssystemet som en tjänst i molnet ansvarar leverantören för att hela er affärssystemsmiljö fungerar optimalt och felfritt. Detta innebär lägre kostnader för egen hårdvaruplattform och lokal infrastruktur. I stället för att bygga upp en egen IT-organisation specialiserat på affärssystemet så får man experter på ERP som  kan förhindra, diagnostisera och lösa problem om och när de uppstår, snabbare och bättre.

3. Skalbart och tillväxtanpassat efter era behov
Med affärssystemet som en tjänst i molnet, så är det enkelt att lägga till och ta bort användare, starta nya bolag och anpassa kapaciteten utifrån era behov. Detta innebär att systemet blir skalbart och kan anpassas efter hur ert företag växer, även på kostnadssidan. Med andra ord betalar man för vad man behöver just då.

4. Säkert & tillgänglighet
Ett affärssystem lokalt installerat på en server i era lokaler innebär eget ansvar och rutiner kring all typ av säkerhet; såsom backuper, inbrott, brand, fukt för att nämna några. Men med er affärskritiska data i molnet får ni bättre säkerhet. Ni får även en tillförlitlig rutin för backup utan eget ansvar. Med affärssystem i molnet har du även affärssystemet tillgängligt oavsett var du befinner dig, det enda som krävs är internetuppkoppling och din dator.

5. Framtidssäkrat konkurrensmedel?
Med affärssystemet i molnet kommer ni  enklare och billigare kunna ta del av ny systemuppdatering jämfört med en traditionell affärssystemsuppgradering. I och med en uppgradering tar man del av den senaste funktionaliteten som innebär framtida funktioner som kan öka ens konkurrensförmåga.