Det där med uppgradering...

När ni investerar i och installerar ett affärssystem så implementerar ni mjukvaran som den är just då. Det kommer vara den senaste versionen (releasen) som generellt finns tillgänglig vid leveranstidpunkten.

Leverantören fortsätter utveckla systemet, dvs. fixar eventuella buggar och fel som rapporterats samt lägger till nya funktioner. De flesta företag betalar utvecklaren en årlig underhålls- och supportavgift, som utgörs av en viss procent av den ursprungliga licenskostnaden. Avgifterna tas ut för att göra fortsatt utveckling möjlig, samt för att få support.

Affärssystem befinner sig i en konstant förbättringscykel som inte uppvisar några tecken på att stanna av. Företag som inte har supportavtal, eller som inte uppgraderingar, riskerar att hamna efter och kommer inte få ut samma värde ur deras affärssystem, som marknaden (och deras konkurrenter). Att ha en gammal version gör det även svårare att få support, och förr eller senare kan utvecklaren upphöra supporten för tidigare releaser helt och hållet.

Varför är det så många företag som inte uppgraderar mer regelbundet, i synnerhet om de redan betalat för det? Underligt nog händer det hela tiden. Att genomföra en uppgradering kan störa verksamheten och innebär en kostnad (utöver underhållsavgiften), framförallt för IT-avdelningen. Sanningen är att kostnaden inte är hög - såvida företaget inte har gjort många anpassningar. Om så är fallet kan kostnaden bli enorm.

När företag anpassar sitt affärssystem så tar de individuellt ansvar för underhåll av den nya och förändrade koden. När produktutvecklaren släpper en ny release så kan denna förändra eller byta ut den tidigare programkoden. Om koden har ändrats så kan den ersättande koden skriva över dessa ändringar, vilket kan ge oväntade resultat. Av denna anledning måste IT-personalen gå igenom varje program i den nya releasen, och fastställa just vad detta kan resultera i för tidigare anpassningar. Därefter måste de antingen ta bort ändringar eller lägga över dem igen, rad för rad.

Att ändra och anpassa är svårt och dyrt, samt påverkar de möjligheter företaget har att röra sig framåt med nya förbättringar som kommer hjälpa företaget att hålla takten med industritrender, behov, samt teknologiska framsteg.

Den ljusa sidan? Med Jeeves affärssystem sparar ni från första början, då systemet är enkelt att anpassa. Systemet levererar en utvecklingsmiljö utan motsvarighet, som tillåter även de med endast grundläggande tekniska kunskaper att utveckla systemet utan risk, och som snabbt adresserar tillväxt och förändring. Systemet är även enkelt att uppgradera då arkitekturen separerar systemets grundfunktionalitet från er egen data och modifieringar. Detta gör så att ni får alla nya funktioner samtidigt som ni behåller det arbete ni gjort för att göra systemet till ert eget.

I Jeeves affärssystem kan uppgraderingar genomföras inom loppet av dagar - inte månader, och ni betalar inte för åldrande anpassningar gång efter gång. Det kommer antagligen inte som en överraskning att uppgraderingskostnader för Jeeves affärssystem är betydligt lägre än branschgenomsnittet, eller att Jeeves kunder uppgraderar dubbelt så ofta som kunderna till andra affärssystemslösningar. Vi står bakom dessa, för affärssystemsindustrin, oslagbara siffror.