Affärssystem som levererar för innvoation och förändring

Det är ganska känt, åtminstone i Sverige, att Jeeves är det ledande affärssystemet när det kommer till att ändra systemet till “Dina bästa principer” istället för att använda någon fördefinierad “Best Practice” från en affärssystemsleverantör. Jeeves har också uppvisat bevis på att vara det enklaste systemet att uppgradera och ändringar till trots, det system som ger lägst total ägandekostnad på marknaden, http://www.jeeves.se/en/pdf/easy-to-upgrade.

En del företag som använder ”Best Practice” eller system som är dyra att uppgradera kan tycka att det inte är en stor sak. De undviker troligtvis att uppgradera eller anser helt enkelt att deras processer inte är mer annorlunda än någon annans. Det är dock två problem kopplade till detta:

  1. System som är svåra att uppgradera är också vanligtvis mycket svåra att ändra till ditt sätt att jobba. Det betyder att dessa företag blir mindre konkurrenskraftiga dag för dag.
  2. En systemleverantör som använder “Best Practice” som ett argument för sitt system har antingen byggt systemet baserat på gammal teknologi eller är så är det stelt och oflexibelt. Organisationer hittar andra sätt att lösa sina problem, vilket i leder till att fördelen av att ha gemensam vy av all information istället leder till informationssilos och mer manuellt arbete.

För de flesta organisationer så finns inget så viktigt som att leverera innovationer och förändring till hur de jobbar med kunder, interna processer, produkter och i utvecklingen av affärsmodellen. Om du inte tycker att detta är en viktig aspekt för ditt affärssystem så bör du nog tänka efter en gång till. Många företag kallar det här för kontinuerliga förbättringar, kaizen eller affärsutveckling. Att stödja innovationer och idéer från verksamheten, rulla ut dem i affärssystemet utan att spendera för mycket tid och pengar, är vad Jeeves är utvecklat för.

En Jeevesanvändare som jag känner till har gjort det här till en konstform. De har infört en ledningsprocess för att supporterainnovationer och idéer. Processen är visuell för alla i företaget. Alla förslag prioriteras och rankas i enlighet med sin potential, intäkt och kostnadsbesparing. Under utveckling och införande kan alla intressenter se status och också när förslaget är planerat att införas i verksamheten. Under de senaste två åren har de rullat igenom mer än 1800 förslag och infört dem i verksamheten och affärssystemet. Att leverera på innovation och förändring är det som gör företag framgångsrika i dagens globala affärsmiljö.