Så skapar ni en innovationskultur i er fabrik

En produkt kommer inte att leva för evigt. Därför är nyskapande det som gör att ett tillverkningsföretag lever länge. Faktum är att en produkts livscykel blir allt kortare, vilket gör det ännu viktigare att komma på nya idéer och angreppssätt. De flesta företag förstår att deras bästa källa till nya idéer mycket väl kan finnas inom deras egen organisation. Den traditionella företagsmiljön kan dock vara ett hinder när det kommer till nytänkande och innovation. Hur kan ni skapa en innovationskultur inom ert företag?

Det kan vara mycket svårt att förändra ett företags kultur. Precis som med i stort sett allt annat, måste förändringar av företagsmiljön komma ovanifrån. Ledningen måste öppet, synligt och kanske viktigast av allt kontinuerligt uppmuntra nya idéer och öppen kommunikation. Dessutom måste det finnas en öppenhet för nya idéer inbäddad i själva organisationsstrukturen och kommunikationskanalerna mellan botten och toppen på företaget. De anställda måste känna att de har ett tydligt och tryggt sätt att delge sina idéer på. Det handlar till största delen om att vara villig att lyssna samt att inte förskasta en idé bara för att det inte passar det sättet man arbetar på just för tillfället.

Ett företag som helt har anammat tillverkningsfilosofin Lean production, har redan börjat öppna dörrarna för nytänkande. Inom Lean läggs stor vikt vid att man stärker och ger möjlighet till sina anställda att påverka samt att använda Kaizenmetoden för att kontinuerligt genomföra stegvisa förbättringar. Det är just ett sådant angripssätt som behövs för att skapa en innovationskultur.

I en etablerad innovationskultur finns också en villighet att ”omfamna” misslyckanden. Man kan likna detta vid det välkända talesättet: ”man kan inte göra en omelett utan att knäcka några ägg”. Alldeles för många organisationer straffar de anställda som varit inblandade i misslyckade förbättringsprojekt. Det kan vara mycket subtila former av straff, som att en medarbetare inte tilldelas eller involveras i nya projekt eller uppdrag. Detta gör att de anställda avskräcks från att ens nämna nya innovativa idéer.

Inom en innovativ organisation är man öppen även för de mest galna idéerna eftersom det ofta är ur dem framgångar föds. Vem hade kunnat tro för tio eller femton år sedan att funktionen att ringa ett samtal är den minst använda och minst viktiga funktionen hos en mobiltelefon idag?

Uppmuntrar ert företag alla anställda att dela med sig av idéer för hur er verksamhet skulle kunna förbättras, oavsett hur ovanliga de är? Finns det en etablerad struktur inom er organisation för att testa och arbeta med nya idéer? Belönas goda idéer på ett synligt och generöst sätt för att uppmuntra ökat deltagande i innovationsprocessen?