Product Lifecycle Management - en definition

Begreppet PLM (Product Lifecycle Management) syftar till  själva processen av att spåra och hantera en produkt genom hela dess livscykel från det att själva idéen uppstår, genom utvecklingsfasen, produktionen, försäljningen, användningen och till det slutgiltiga avyttrandet. PLM som filosofi utvecklades inom bilindustrin på 1960-talet som ett verktyg för att minska ledtiderna under produktutvecklingsprocessen. PLM är nu den filosofi som genomsyrar verksamheten på företag som tillverkar varaktiga konsumtionsvaror som t.ex. bilar, flyg, elektronik och försvarsmateriel.

PLM kan ses som en vidareutveckling av de PDM-verktyg (Product Data Management) som finns i alla affärssystem kombinerat med konstruktionskontroll, funktioner för produktkonfigurering och de aspekter av kvalitetskontroll och driftshantering som håller koll på produkter som finns ute ”på fältet”. För själva definitionens skull, ska vi också ta en titt på alla de andra akronymer som man associerar med PLM. Dessa är:

  • MDM (Master Data Management) är en vidareutveckling av PDM som centraliserar informationskontrollen för företag som består av flera affärsenheter.
  • PPM (Product Portfolio Management)
  • ECC (Engineering Change Control)
  • CAD, CAE och CAM (Computer-Assisted Design/Engineering/Manufacturing)
  • MPM (Manufacturing Process Management)

PLM rör det som man inom tillverkningsindustrin och ingenjörsvetenskapen kallar för grunddata. Till detta räknas produktdefinition, BOM-listor, processinformation samt en detaljerad information om historiken för en särskild produkt. För komplicerade produkter som t.ex. flygplan, spårar PLM varje individuellt flygplan och deras betydande komponenter under hela deras livscykel. PLM spårar serienummerförsedda delar som motorer, instrument, och aktuatorer och de specialdesignade, specialbyggda och specialunderhållna konfigurationer (inklusive reparationer, modifieringar, reservdelar och montering). I branschen kallas det ibland att man håller koll på produktens ”genealogi” eftersom man tänker sig att man spårar rötterna och utvecklingen av en särskild enhet och dess innehåll.

Även för enklare produkter och produkter som inte går att spåra med hjälp av serienummer, kan PLM vara till hjälp för att registrera och spåra det exakta innehållet i och designen av en produkt genom hela dess livstid – och även för att hålla koll på livscykeln hos produktens ”barn”, som till exempel nya varianter, relaterade produkter, nästa generations produkter som baseras på den tidigare produktens design.

Genom att den här informationen finns tillgänglig kan designers och ingenjörer lära sig av tidigare erfarenheter, förbättra produktens kvalitet och funktion och snabba på utvecklingsprocessen.

Många människor tror att nyckeln till produktutveckling och produkthantering finns i själva informationen. Men hur agerar man baserat på informationen? Har ni använt PLM på ert företag för att fatta viktiga produktrelaterade beslut?