Hur mobila enheter används (och kommer att användas) i produktionsmiljö och tillverkande industri

Apple lanserade nyligen sin nya produkt Apple Watch. Detta satte igång en diskussion om hur och när mobil teknologi kan komma att påverka tillverkningsindustrin. Den ”bärbara” teknologin befinner sig fortfarande i sin utvecklingsfas och det är synnerligen tveksamt hur användbar den kan vara i produktionsmiljön. I takt med att smarta enheter och sensorer (the Industrial Internet of Things) ökar möjligheten till insyn och då även förändrar karaktären på ledningsarbetet blir dock mer utvecklade mobila enheter och applikationer allt viktigare inom tillverkningsindustrin.

Tack vare Manufacturing Execution Systems* (MES) som är direktuppkopplade till fabriksutrustningen samt applikationer för kvalitetskontroll, schemaläggning och spårbarhet, ökar möjligheten till insyn och kontroll ute i produktionen. På senare år har man via robusta datorer och touchskärmar kunnat koppla upp sig mot MES-systemet direkt från fabriksgolvet för att kunna titta på t.ex. scheman, prioriteringar, arbetsmanualer, specifikationer och andra dokument eller lägga in ny information.  

Det mest självklara sättet att använda mobila enheter på i produktionsmiljön är att man länkar ihop dem med affärssystemet/MES-systemet. Meningen är inte att de ska ersätta de touchskärmar och datorer som man redan har utan fungera som ett komplement - det blir ytterligare ett sätt att få tillgång till informationen i affärssystemet/MES-systemet. Arbetsledare och andra chefer behöver då inte befinna sig på kontoret för att kontrollera jobbstatus och prestanda. Istället kan de enkelt kontrollera scheman, vilka arbetsuppgifter som är på väg till en arbetsplats, lagerstatus och lagerplats, tillgängliga verktyg m.m. när de går igenom produktionen.  

Uppkoppling via mobila enheter gör det möjligt för arbetsledaren eller chefen att få tillgång till produktions- och lagerinformation, kvalitetsdata, specifikationer m.m. medan de befinner sig ute på fabriksgolvet. Tillgången till både MES-systemet och företagets affärssystem via en mobil enhet gör det också möjligt för chefen att skapa sig ett sammanhang av den tillgängliga informationen. Försäljningsavdelningen eller kundservice kan få information om problem i produktionen (eller bara enkla statusuppdateringar) direkt från fabriken, för att i sin tur kunna hålla en kund uppdaterad eller svara på deras frågor.

Surfplattor och den nya generationens smartphones har skärmar som är stora nog för att kunna visa tillräckligt mycket information för att de ska vara användbara. Även om enheterna kan ha användbara alarm- och meddelandefunktioner är dagens bärbara teknologi så begränsad i fråga om skärmstorlek att dessa enheter enbart kan ses som ett tillbehör till enheter med större skärm (smartphones). Situationen kommer dock utan tvekan att förändras efterhand som teknologin utvecklas. Tror du att bärbar teknologi kan komma att bli ett användbart verktyg för produktionsledare?

Har man på ditt företag introducerat mobila enheter i så väl produktionen som ute på fältet?

 

 

*IT-lösningar för stöd av primära produktionsprocesser vid en eller flera produktionsanläggningar.