Inköpstrender: Från Outsourcing till Near-sourcing

Det var inte länge sedan inköpsexperter automatiskt köpte komponenter (och produkter) från Kina utan att tänka sig för. "Det är alltid billigare i Kina" var den genomgående filosofin, och fortsatte vara en accepterad sanning fram tills nyliga händelser och förändrade omständigheter fick folk att ifrågasätta saken:

  • Omskrivna kvalitetsproblem orsakade stor skada för företags rykten och kundförtroende,
  • Höjda arbetskostnader i Kina (20 % i veckan) har minskat kostnadsfördelen.
  • Stigande och oförutsägbara oljepriser får som följd att transportkostnader blir ett mer kritiskt bekymmer.
  • Höga lagerkrav och långa ledtider är utmanande, med hänsyn till minskande produktcykler och mer ombytliga krav.
  • Företag blir mer och mer medvetna om risken, och kostnaden, som kommer av följd av störningar i leverantörskedjan.

Studier gjorda av, bl.a. Boston Consulting Group indikerar att den totala kostnaden för att köpa in en mängd varor från Mexiko nu är densamma som kostnaden för att köpa in varor från Kina. Förväntningarna är att U.S.A. kommer att nå samma nivå 2016. Se http://www.inc.com/magazine/201306/jennifer-alsever/manufacturing-in-mexico.html. Att använda källor som ligger närmare till hands minskar ledtiden och ökar flexibiliteten, allt medan risken minskar. På grund av detta föredrar nu många företag att köpa från regionala källor, istället för att per default köpa in från Kina.  

Det finns många fördelar med att producera varor där de kommer säljas, samt att köpa in nödvändiga delar och material där de kommer användas för att producera dessa varor. Detta är ingen nyhet, men det håller på att breda ut sig mer och mer. De största bilproducenterna i världen bygger bilar för den nordamerikanska marknaden i Nordamerika. Många av komponenterna som använda produceras även de i Nordamerika. Och detta är inte bara ett Nordamerikanskt fenomen: Ford bygger de bilar som kommer säljas i Kina i Kina. Listan fortsätter. 

Vi lever i en global marknadsplats, och stora delar av planeten utvecklas från relativt outvecklade områden till stora marknader för producerade varor. Kinas producenter går från att vara hela världens fabrik till att tjäna de ökande kraven från Kinas medelklass. Detta spelar roll när det kommer till trenden att producera och köpa in regionalt.

En av de största utmaningarna i denna tid av ändring i preferens är bristen på resurser. När det blev norm att köpa in från Kina så stängdes fabriker, utrustning slängdes, och skickliga produktionsarbetare pensionerades eller flyttade till andra fält. Det kommer att ta tid att återbygga produktionsbasen.