Hur spårbarhet gör kvalitetssäkring till kvalitetsförsäkran.

Hanteringsprogramvara av god kvalitet kan vara extremt bra för att beräkna statistisk data, hantera kontrollgränser, dokumentera testresultat, samt för att hantera testplaner. Men kvalitetshantering och eftergivenhet för regulativa krav - så väl som tvingande policys för företag och dess kunder - kräver skottsäker dokumentation och spårbarhet, som innefattar hela den teknologiska infrastrukturen som ert affärssystem representerar.

Kvalitetshantering och process kontroll är standardantaganden, och den data som kommer av dessa sparas i system, redo att bli analyserade och rapporterade. För at slutföra bilden är det dock nödvändigt att spåra komponenter, ingredienser, och produkter från källan, genom produktion och lagring, och slutligen ut genom distributionskedjan till kund. Om den görs rätt behöver denna spårbarhet inte vara en börda för operativ personal, och inte heller behöver den vara en komplikation som påverkar effektiviteten i processen.

Nyckeln är att fånga dessa data redan vid källan, när aktiviteten äger rum. Detta görs genom att man använder automation och auto-ID teknologi. Detaljerad data lagras i en databas med verktyg för hämtning och analys.

I vissa industrier krävs full spårbarhet. http://www.qualityassurancemag.com/qa0811-tracking-traceability-supply-chain.aspx. I andra industrier är det endast en god vana. Vid kvalitetsproblem, eller produkt-fel, så kan full spårbarhet isolera de produkter som påverkats och limitera mängden återkallelser och rättningar. I mindre alvarliga fall kan spårbarhet hjälpa till när det kommer till att analysera produktprestanda, initiera förbättringar, utvärdera material och leverantör, planera service etc.

Spårbarhet innebär full identifikation för varje komponent, batch, eller partinummer, källa, dokumentation gällande kvitton, samt annan information. Allt eftersom dessa komponenter och material används så sparas datum/tid, batch, samt produktinformation, till transaktionsposten. Genom produktionsprocessen kan det även vara användbart att spara utrustning och operatörsdetaljer, miljöförhållanden och mätningar, eller testresultat.  Spårande av färdiga varor, med samma nivå av detaljrikedom, ger en god uppsyn över produktrörelse, miljöförhållanden, och chain-of-custody, genom hela leverantörskedjan.

När allt kopplas i en databas så gör end-to-end spårbarhet full dokumentation tillgänglig, för att stödja de ovannämnda målen:

  • Eftergivande
  • Kvalitetssäkring
  • Minimering av risk
  • Produktförbättring

Alla detaljer behövs inte i alla situationer, men att ha full spårbarhet är att ha en slags försäkring. Ni kanske aldrig behöver den, men om den behövs så kommer ni, era kunder, aktieägare, och regulatorer vara väldigt glada att ni har det.

Vilka mål hjälper spårbarhet er att uppnå?