Hur man identifierar ett projektbaserat affärssystem

Den mesta produktionen, och affärssystemen som stödjer den, är orderorienterad. Primärt ligger fokusen, för spårbarhet och datahantering, på individuella arbetsorders, kundorders, eller, vid flödesproduktion, körscheman. Ett flertal artiklar och orders kopplas via bill-of-material relationer, i planering och schemaläggning. Aktiviteter, scheman, och kostnader kopplas ej.   

Tillverkare som behöver koppla ihop flera orders, och konsolidera kostnader och scheman i projekt, måste göra detta utanför affärssystemsmiljön genom att använda kalkylblad och andra program, om de inte använder ett affärssystem som är designat speciellt för projekt.

Projektbaserade affärssystem är för det mesta identiskt med traditionella, orderbaserade, affärssystem. Det projektbaserade affärssystemet har dock extra funktioner som låter er koppla ett flertal orders i projektscheman, framstegsrapportering, samt kostnadssammansättning. Detta åstadkoms genom ett lager av organisationskontroll, som håller i projektstrukturen och underlättar nödvändig synlighet och rapportering.

Projekt kan definieras enligt en work breakdown structure (WBS), som samlar projektets övergripande innehåll samt organization, såväl som schemat och kostnadskrav. Se http://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/work-breakdown-structure

Tänk er ett Gant, eller PERT, diagram, där de olika faserna i ett projekt är arrangerade i en tidslinje med beroenden, och där faser och projektelement har specifika platser på tidslinjen. Stödjande aktiviteter (inköpsorders, arbetsorders, extra kostnader och aktiviteter) tas med i WBS där status (schema och kostnad mot plan och budget), planerat slutförande, cost-complete, m.m. finns tillgängliga.

Projektbaserade affärssystem är traditionella affärssystem med extra projekthantering och redovisningsförmågor. Projektbaserade affärssystem eliminerar behovet av kalkylblad och andra, bortkopplade eller löst kopplade, projektrapporteringar och spårningssystem, som oundvikligen är ur synk med produktionsdata i real time, och utsatta för fel och förvirring.

Om er verksamhet görs på projektbasis så bör ni försäkra er om att ert affärssystem är byggt för projekt, med möjligheten att hantera tidslinjen för projektet genom WBS och projektplanering. Ni bör även försäkra er om att systemet har den nivå av rapportering och synlighet som ni behöver för att hantera projektet, samt för att ge kunder den information de behöver.

Behöver ni gruppera arbetsorders och uppgifter på en tidslinje?