Göra eller köpa? Se alla kostnader

Beslutet huruvida ni ska göra, eller köpa, är betydligt mer komplext nu, även om processen i grunden är den samma. Producenter har större insikt i den mängd av faktorer som spelar in i kostnaden för att köpa en del, eller en produkt, och är mer medvetna om några av de mindre uppenbara kostnaderna. Kostnader på "göra" sidan kan även vara mer kompletta och precisa, men de riktiga förändringarna blir tydliga när vi kommer till "köpa" sidan. http://accountingexplained.com/managerial/relevant-costing/make-or-buy-decision

Upphandlingsexperter förstår sig på konceptet "landningskostnad" - den faktiska kostnaden att få en inköpt produkt till er, inklusive den faktiska kostnaden för produkt, transport, skyldigheter och skatter, samt andra kostnader som kan finnas på olika leverantörsfakturor. Detta är den enkla delen. Vad som är kvar är då att samla, och applicera, de mindre direkta kostnaderna för upphandlingen.

Företag har länge kämpat med konceptet upphandlingskostnad. Det är en av de kritiska faktorerna i den traditionella Economic Order Quantity (EOQ) formeln, som har funnits i mer än 50 år. EQG försöker balansera lagerhållningskostnader (som också är svårt att få fram) mot orderkostnad, för att få fram orderkvantiteten som leder till minsta möjliga totalkostnad. I teorin är det enkelt: bara addera alla kostnader och dividera med antalet PO's. Problemet har dock två sidor, då många av dessa kostnader ligger gömda i Overhead, General, samt Administrative (G&A) och är svåra att separera. Det andra problemet är idén att varje inköpsorder kostar lika mycket resurser  - ett helt ologiskt antagande, men logiska alternativ är svåra att finna.

En stor förändring i hur man beräknar upphandlingskostnader är att se de indirekta kostnaderna som långa supply chains innebär. Långa ledtider för transport och stora transportkostnader kräver stora orderkvantiteter, vilket i sin tur kräver större lager (både in-house och in-transit). Dessa stora lager innebär en större risk för stöld, skada, föråldrande, samt kostnader för att hålla lagret. Stora lager och långa ledtider lämnar företaget känsligt för effekterna av förändring i efterfrågan; antingen för stora kvantiteter av osäljbart lager, när efterfrågan förändras eller minskas, eller för lite lager av en produkt som säljs snabbare än väntat.

Kanske lika utmanande är att ta med risker för supply chain i beräkningarna. Avbrott i supply chain, som följd av jordskalv, tsunamis, översvämningar, vulkanutbrott, strejkande arbetare,  http://www.reuters.com/article/2015/02/23/usa-ports-west-idUSL1N0VX16420150223  och pirater, har fått vissa att göra upphandlingsavdelningarna mer uppmärksamma på hur ömtåliga moderna "magra" supply chains kan vara.

Att inkludera dessa kostnader i beslutet huruvida man ska göra eller köpa, kan vända ett beslut från "köp det från Kina" till "köp det lokalt" (eller regionalt), eller kanske till "gör det själv". Att producera lokalt, eller själv, kanske inte är ett genomförbart val om oursourcing till Kina har resulterat i utrotning av lokala möjligheter att producera.

Har ni gått tillbaka till gamla beslut, speciellt de som resulterade i oursourcing till Kina?