Fem nyckeltal du bör ha koll på

Nyckeltal (KPI:er) är viktiga verktyg för att styra ett företag eller verksamhet, eftersom de ger en tydlig ögonblicksbild över viktiga styrparametrar. KPI:er ska begränsas till sådant som är viktigt, d.v.s. till information som sammanfattar prestation och resultat inom de viktigaste delarna av processen.

Det finns flera allmänt accepterade KPI:er som de mest erfarna företagsledarna tittar på, oavsett vilken bransch de tillhör, som exempelvis försäljning och avkastning på investering - ROI. Andra KPI.er återspeglar specifika sammanhang och verksamhetens natur som rör just den verksamhet som mäts. Avkastning på tillgångar är exempelvis mycket mer intressant i en resurskrävande verksamhet som tillverkning eller i den traditionella detaljhandeln men är ganska oviktigt i tjänstebolag som är mer beroende av personalkostnader än fysiska tillgångar.

Man säger allmänt att KPI:er bevakar den totala prestationen inom verksamhetens nyckelområden: försäljning, drift/verksamhet), material/inköp och kanske också teknik och utveckling.

Beroende på vilken typ av verksamhet och dess prioriteringar så kan specifika nyckeltal inkludera kundstatistik, exempelvis nya kunder, kundbortfall, försäljning baserat på region/produktlinje/segment, fordringar/betalningar eller lönsamhet per segment.

KPI:er för drift kan inkludera produktivitetsmått, såsom intäkt per anställd/lönetimme, hur huvudplanen följs, inkomst i förhållande till utgift, antal producerade enheter, genomloppstid eller kvalitetsmått (antal kasserade föremål).

För många företag är lager en viktig fråga och då är nyckeltal som övervakar lagret viktigt. Men nyttan av att bara se på själva lagret är marginell. Lageromsättning är ett mycket bättre mått eftersom det kopplar ihop lagret och försäljningsvolymen. Men inte ens det ger hela bilden. Företag har lager för att undvika brister och även om ett minskat lager ofta kan vara bra för kapitalbindningen, så kan det också öka brister och därmed påverka servicegrad. Vissa tillgänglighetsmått, såsom servicenivå och restnoteringar, gör bilden komplett.

Blickar man över hela organisationen, upptäcker man att det behövs mer specifika KPI:er för de aktiviteter och frågor som rör varje avdelning och avdelningschef. Det är viktigt att måtten på de lägre nivåerna är en uppdelning av KPI:er på högre nivåer så att de kan "rullas upp" till indikatorerna på högsta nivån. Detta gör att alla delar av verksamheten ligger i linje med företagets övergripande strategi.

Så vilka fem KPI:er är viktigast för just ditt företag? Det beror på vilken typ av affär som ditt företag har och vad som viktigast för dess framgång. Det är i alla fall säkert att dessa nyckeltal inkluderar förhållandevis breda indikatorer på ekonomiska och verksamhetsorienterade resultat. Ett fåtal KPI:er (fem-sex stycken brukar räcka) kommer att ge en bra överblick över verksamheten och ekonomin som håller ledningen uppdaterad om statusen verksamheten i olika dimensioner som; företag, kunder, försäljning och produktion/ drift.