"Best practices"

Under årtionden har det inom affärssystemsbranschen debatterats om så kallat "best practices". De som säljer och marknadsför affärssystem kommer att säga till dig att just deras affärssystem införlivar branschens "best practices" och kan få ditt företag att förbättra sina resultat. Konsulter och tyckare kommer att tala om för dig att när "best practices" väl hamnar i programvaran så ligger det inte längre i framkant och kan faktiskt, i bästa fall, representera allmänt förfarande och i värsta fall ett förlegat förfarande.

Sanningen ligger någonstans mitt emellan dessa två ytterligheter och införlivar lite av båda åsikter. Som koncept innebär "best practices" processer och tillvägagångssätt som branschledare har utvecklat och använt för att nå en konkurrensmässig fördel. Med tiden upptäcker konkurrenter skillnaden och listar ut vad branschledarna gör som ger dem en fördel. På detta efterapande sätt blir "best practices" till allmänt förfarande, speciellt vid tidpunkten då det bakas in i programvaran.

Utan tvivel kan och ska "best practices" inkluderas i funktionerna i affärssystemet. Frågan verkar vara om det tar sig dit snabbt nog för att vara av värde. Och det verkliga svaret är att det är av värde, även om det inte är det senaste och bästa som finns där ute. "Best practices" är, per definition, nyare och bättre sätt att göra saker på. De flesta företag släpar efter branschledarna och kan dra fördel av förbättringar som har utvecklats och bevisats genom användning av deras mest framgångsrika konkurrenter. Må så vara att dessa framgångsrika konkurrenter har gått vidare till ännu bättre "best practices". Detta är ingen anledning att strunta i bevisade, vinnande tekniker på deras fortsatta förbättringsresa.

Den mest olyckliga sanningen av alla är att de flesta företag inte drar fördel av funktionerna i den programvara de redan har. Många företag som har affärssystemprogramvara utnyttjar inte alla moduler de har installerat och anstränger sig ofta hårt för att förbigå inbyggda "best practices".

Innan man anammar ett "best practices", eller tvärtom, väljer att förbigå det så är kanske den bästa frågan att ställa: “Hur vill jag arbeta?”

Många företag har blivit ledande inom sina specifika branscher tack vare sina unika sätt att göra saker på. Visst, ditt förfarande kan vara grundat i mycket gamla eller t.o.m. förlegade förhållanden och prioriteringar och det kan vara dags för en förändring. Eller så kan ditt förfarande vara anledningen till att dina kunder väljer dig som sin partner. Affärssystemprogramvara ska inte bara visa "best practices", utan även innehålla de nödvändiga verktygen för att automatisera mycket unika företagsprocesser. Istället för att arbeta runt det kanske du skulle behöva ett sätt att utnyttja “sättet du alltid har gjort det på”?

Läs mer om hur Jeeves ERP:s arkitektur utmanar de program som finns tillgängliga i butikerna.