Analysvertyg och Business Intelligence

Många företag, oavsett bransch, har liknande problem när det gäller analys och rapportering. För det första styrs deras dagliga arbete och beslutstagande av statiska rapporter, rapporter som ofta kräver tid och pengar för att modifieras när nya frågor ställs. För det andra visar många rapporter ofta en inkomplett datauppsättning, vanligtvis för att hela bilden kräver integrering av data från flera källor och skyddade system. Och slutligen har företag som har gjort ett bra jobb med att spåra data med tiden börjat stöta på den komplexitet som är kopplad till att analysera stora datavolymer över tid, utan att krascha sina föråldrade OLAP-kuber.

Jeeves BI Powered by Qlik

Med applikationsområdet Jeeves Business Intelligence (BI), som drivs av Qlik, får du ett anpassningsbart stödsystem för analys och beslut som antingen kan köras som en integrerad del av Jeeves ERP eller fristående i en webbläsare eller ett mobilt gränssnitt. Qliks associativa sökteknik i minnet låter oss fritt undersöka information från flera källor istället för att vara begränsade till en fördefinierad frågeväg och låter oss också snabbt och enkelt analysera stora volymer historiska data.

BI som är enkelt och intuitivt

Precis som Jeeves ERP är Jeeves BI enkelt att anpassa och använda och kräver inte att din IT-personal håller dig i handen under lång tid för att bygga dina efterlängtade rapporter. Jeeves BI inkluderar en fördefinierad datamodell; fördefinierade verksamhetsbaserade rapporter; en uppsättning robusta verksamhetsbaserade BI-appar; och även applikationsspecifika funktioner såsom valideringstabeller. När du är i Jeeves BI-appen så använder du dess intuitiva, klickbara gränssnitt för att efterfråga data och arbeta dig ner till data på transaktionsnivå. Data samlas med en instrumentpanelsliknande smart grafik som enkelt kan ställas in och som även enkelt valideras med funktioner som exportera-till-Excel. När du arbetar med din Jeeves ERP-data kommer du snabbt att de hur enkelt det är att lägga till filter och dimensioner till dina förfrågningar eller t.o.m. integrera data från ett helt annat system. Du kan också analysera data och trender, och dela och arbeta med kollegor genom att använda systemets unika samarbetsfunktion.

Olika BI-lösningar

Jeeves BI-Bundel

Jeeves BI-Bundel är inbyggt i Jeeves ERP som en del av kärnprodukten. Även om dessa fördefinierade, verksamhetsbaserade rapporter är byggda med hjälp av QlikView-plattformen så är de statiska rapporter och kan inte modifieras. Dessa rapporter använder data för de senaste 24 månaderna och kommer med en standarduppsättning filter. Det finns inbyggda BI-flikar för följande applikationsområden: försäljning, kundreskontra, leverantörsreskontra, inköp, lager, logistik/ supply chain, service, projekt, produktion, verkstadsgolv och säljmöjligheter.

Jeeves BI-appar

Jeeves BI-appar är fristående appar, utvecklade antingen av Jeeves eller någon av våra partners, som finns tillgängliga att köpa och kräver en licensierad QlikView-server. När du köper en Jeeves BI-app kan du till fullo dra fördel av QlikView-tekniken, inklusive möjligheten att modifiera rapporter och instrumentpaneler, titta på större datablock, jobba dig ner till enskilda transaktioner, exportera till Excel, m.m.

Jeeves BI-appar låter dig identifiera huvudmåtten och prestandaindikatorerna för din typ av verksamhet och övervaka dem. Det finns Jeeves BI-appar för följande applikationsområden: försäljning, säljmöjligheter, ekonomi, lager, logistik/supply chain, inköp, produktion, projekt och service. Varje område inkluderar förpaketerade analyser och även möjligheten för dig att modifiera och expandera dem med hjälp av egna filter och visningspreferenser för data.

  • Försäljning: fakturastatistik. Försäljningshistorik Lönsamhetsanalys.       
  • Säljmöjligheter. Försäljningspipeline. Framtida intäkt. Aktivitetsanalys.
  • Inköp: Leverantörsutvärdering. Leveranskontroll. Prisskillnader. Valutaskillnader.
  • Lager/distribution: Lagervärde. Lageromsättning. Leveransprecision. Sena leveranser.
  • Ekonomi: Aktuell vinst & förlust och balansräkning. Förfallna fakturor. Likviditetsanalys. Kredittidsanalys (kund- och leverantörsreskontra).
  • Produktion: Rapporterad mängd. Leveransprecision. Kasserad kvantitet. Rapporterad/planerad tid.

BI och Mobilitet

Jeeves BI, som drivs av QlikView, är åtkomlig från alla surfplattor och smartphones. Nu kan du och ditt team ha anslutning till era företagsdata överallt för att tryggt kunna ta beslut—när och var de än behöver tas.