Branschutmaningar

Tillväxten inom servicesektorn började i kölvattnet av den industriella revolutionen och har ökat från andra världskriget och framåt. Servicebranschens tillväxt är definitivt ett resultat av vår globala ökning i produktivitet och automatisering. Men delvis också p.g.a. den ökade tillgängligheten av högteknologiska produkter där kunderna har kravet att tjänster inte bara ska komplettera försäljningen, utan produkternas hela livscykel, inklusive installation, reparation och tekniskt support.

Åtskilliga andra faktorer spelar in och påverkar tillväxt och konkurrens i den allt mer komplexa servicesektorn:

Självbetjäning är en av de viktigaste strategierna som serviceleverantörer använder för att öka sin produktivitet och konkurrenskraft, och även för att minska driftskostnader. Datorisering låter kunder, leverantörer och anställda utföra sina uppgifter och samarbeten utan de kostnader som är kopplade till service ansikte mot ansikte.

 • Fri rörlighet inom EU ökar både företagens och privatpersoners möjligheter att få tillgång till billig arbetskraft, speciellt inom byggbranschen.
 • Hypertillväxt inom IT-sektorn har skapat en rad olika tjänster, produkter och möjligheter. Fram till år 2000 låg tillväxten huvudsakligen inom datalösningar för företag, men under det senaste årtiondet har en revolution med mobila enheter och konsumentapplikationer förändrat sättet på vilket både individer och företag ser på tjänster och support.
 • Företag har ökad framgång med att leja bort programvaruutveckling och tjänster till länder med låga kostnader, vilket ändrar kostnadsstrukturer, arbetsflöden och kundupplevelser som är kopplade till produktrelaterade tjänster.

Även de bästa svaren på branschutmaningar kan hållas tillbaka av stela ERP-lösningar. Att installera, reparera och ge support till en rad högutvecklade produkter på många platser och geografiska områden är antingen dyrt eller omöjligt med de flesta ERP-programvaror. Tjänsteleverantörer som växer och förändras behöver ett ERP-system som låter dem automatisera och strömlinjeforma sin idealiska kundupplevelse. De behöver ett ERP-system som blir grunden till självbetjäning och som även drar nytta av utflyttning och innovativa partnerskap. De behöver Jeeves ERP.

Jeeves ERP är en molnbaserad ERP-lösning (Enterprise Resource Planning) för små till medelstora företag (med verksamhet i Sverige.) Till skillnad från många andra moln- och SaaS lösningar, levereras Jeeves ERP Cloud med en kraftfull plattformstjänst byggt på en genial arkitektur som tillåter dig att enkelt och kostnadseffektivt implementera och uppgradera ett mycket anpassat system ovanpå en innehållsrik uppsättning av standardfunktionalitet. Anpassningar som kan göras på egen hand, eller med hjälp av Jeeves erfarna affärssystemskonsulter.

Jeeves ERP är byggt för att möta huvudutmaningarna och kraven inom service- och tjänsteindustrin, med möjligheten att ytterligare optimeras för att passa in med ditt företags unika affärsprocesser. Systemet kommer med förbyggda arbetsflöden, skärmdialoger, rapporter och Business Intelligence, skapade specifikt för tjänstebolag, vilket leder till snabb systemimplementering och även snabb payback.

Jeeves ERP för service- och tjänsteindustrin

Jeeves for Service tar sig an de huvudsakliga funktionskraven hos växande service- och professionella tjänsteleverantörer eller för företag med blandade affärslinjer, inklusive:

Anslutbarhet var som helst med Mobile Apps Solutions

Mobila applösningar för service- och projektorienterade verksamheter ökar administrationskvalitén och minskar även omloppstiden från jobbschemaläggning till jobbgodkännande och från utfört arbete till fakturering. Med Jeeves Mobile Apps Solutions kan slutanvändaren komma åt information, rapportera tid och material och leverera enligt kundservicestandarder.

Stöd för projekthantering

Jeeves for Service har täckt alla baser för hantering av projekt, uppdrag, aktiviteter, resurser, fakturering, ekonomi, planering, lagerhållning och dokumenthantering. Ur ERP-systemets synvinkel har projektdrivna företag—såsom professionella tjänsteorganisationer, byggföretag och hela entreprenörssektorn—samma behov av styrning och kontroll. Jeeves for Service stöder dina krav på flera lager av tjänster, material, leverantörer och milstolpar i varje projekt.

Andra nyckelfunktioner för projekthantering inkluderar:

 • Leda projekt
 • Intäktsredovisning & analys
 • Projektlönsamhet
 • Projektspårning
 • Tid & närvaro
 • Utgiftsfördelning
 • Grafisk schemaläggning & tilldelning av resurser
 • Skattelättnad för resurser & utveckling
 • Mobila appar för projektrapportering

Stöd för servicehantering

Jeeves for Service stödjer hela din serviceprocess, inklusive förfrågan, beräkning av tid och material, orderhantering, planering, tjänsterapportering, fakturering och underhåll av anläggningen. Lösningen låter dig omedelbart spåra och leda dina servicetekniker, minimera administrativa kostnader och säkerställa den effektivaste och mest högkvalitativa serviceleveransen.

Andra nyckelfunktioner för servicehantering inkluderar:

 • Kundsupport & kontaktcenter
 • Servicekontrakthantering
 • Grafisk schemaläggning av ordrar & tekniker
 • Reservdelar & lager
 • Garanti- & fordringshantering
 • Returgodkännande
 • Depåreparationer
 • Anläggningsunderhåll
 • Mobila appar för servicerapportering.
På Jeeves är vi stolta över vår engagerade och aktiva kundbas! Sök efter företag nedan och läs mer om våra kunders framgångar, eller läs mer om hur Jeeves ERP stöttar utmaningar och möter funktionskrav inom våra kunders branscher.