Affärssystem för olika branscher

Jeeves har levererat affärssystemslösningar till tillverknings-, distributions- och tjänsteföretag sedan 1992. Våra systemlösningar har utvecklats från starten för att möta de grundläggande utmaningarna och arbetsprocesser hos dessa tre branscher. Vi har fortsatt att utveckla våra lösningar över tid, med hjälp av den feedback vi fått från våra kunder.

Jeeves har bransch-, process- och produktexperter anställda i vårt konsultteam för att lägga till branschlösningslager på kärnan i Jeeves ERP-plattform. Vår geniala arkitektur säkerställer att våra branschspecifika funktioner fortsätter att vara separata från kärnsystemet, vilket säkerställer att du kostnadseffektivt kan uppgradera för att få nya funktioner samtidigt som du skyddar dina systemanpassningar. Dessutom kan du justera ditt system ytterligare för att passa dina unika arbetsflöden, processer och data - allt som skyddar kärnan för din konkurrensmässiga fördel. Oavsett om du modifierar systemet själv med våra utvecklings- och modifieringsverktyg, eller använder dig av Jeeves stora nätverk av konsulter och partners, så är det enkelt att utöka våra branschlösningar för att skapa ett affärssystem som är ditt unika.

Läs mer nedan för att få veta mer om vår branschkompetens inom tillverkning, distribution och tjänster. Inom alla tre områden kommer Jeeves att visa funktionsrika lösningslager och djupgående branschexpertis, kombinerat med en oöverträffad nivå av formbarhet och resurser som är avsedda att ytterligare passa in systemet till ditt sätt att göra affärer. 

Jeeves ERP för tillverkande bolag

Jeeves ERP för grossist- och distributionsbolag

Jeeves ERP för service- och tjänstebolag

I Jeeves applikationsområde för Supply Chain har du total överblick över din leveranskedja - över lager, försäljning, inköp, tillverkning, service, ekonomi och logistik. Med sofistikerad lagerspårning, påfyllning och robusta lagerhanteringsfunktioner kan du kontrollera dina processer och fatta beslut som kommer att maximera lönsamheten i din verksamhet genom att minska arbets- och transportkostnader och förbättra lagerkorrekthet.  

Produktchefer måste säkerställa produktiviteten och lönsamheten i varje fas i produktens livscykel, från planering och utveckling till försäljning och marknadsföring. I denna viktiga, korsfunktionella roll måste dessa yrkesmän ha en djup förståelse för sin organisations drift och kunder för att kunna utveckla befintliga produkter och tjänster och även ta fram nya.