Seven Reasons to Replace Your ERP System

Läs nedan om sju anledningar till att ta en allvarlig titt på att byta ut ert nuvarande affärssystem till ett som bättre stödjer ditt företags behov!

  1. Ert nuvarande system saknar funktionationalitet, är svårt att använda, långsamt och/eller oflexibelt. Detta är förmodligen de mest uppenbara skälen, och företag som upplever dessa typer av problem bör inte tveka att hitta och installera ett ersättningssystem.
  2. Driftkostnaderna är för höga. Äldre system kan bli allt dyrare att använda, speciellt om programvaran inte längre supporteras av utvecklaren, hårdvaran är föråldrad och allt mer opålitlig, eller om det har gjort många ändringar (gjorda för att övervinna begränsningar som nämns i första punkten).
  3. Det inte stöder aktuella affärsbehov som försäljning via webben eller Business Intelligence.
  4. Dina anställda är beroende av kalkylprogram för att få sitt jobb gjort.  Detta är en varningsflagga. Om liknande funktioner inte kan utföras inom systemet, får du ej de fördelar du betalat för och systemet stöder inte ditt företags behov.
  5. Du förlorar affärer till konkurrenter eftersom de är helt enkelt lättare att göra affärer med eller att deras kundservice är bättre Detta kanske inte är systemets fel, men ett affärssystem kan hindra eller begränsa din effektivitet kring kundservice; svara på deras frågor, eller att leverera produkter i tid.
  6. Ditt företag växer eller förändras snabbare än systemet kan stödja och du behöver bättre kontroll över era processer. När nya processer och ny teknik börjar dyka upp i din bransch, ska systembegränsningar hindrar dig från att gå vidare? Hur lång tid tar det för din affärsystemsleverantör för att lägga till ny funktionalitet?
  7. Beslutsfattare är frustrerade över bristen på enkel tillgång till den information de behöver om verksamheten, försäljning och marknader. 

Ett väl valt och bra anpassat affärssystem bör vara en tillgång och något som gynnar tillväxt och förändring, inte något som stoppar och begränsar en effektiv verksamhet och marknadsledande kundservice. Du har inte råd att låta ett otillräckligt affärssystem hämma din verksamhet. Om ditt nuvarande system inte är lösningen - så är det ett problem.