Svenska företag väljer Jeeves

Jeeves ERP är ett affärssystem för medelstora företag i Sverige. Tack vare systemets unika och kraftfulla arkitektur kan du utnyttja ny teknik som cloud och mobila lösningar på ett effektivt sätt. Du får ett affärssystem som är helt anpassat efter ditt företag – med alla fördelar det innebär. 

 

Lär känna Jeevesaren Elinor Bohlin Andersson!

Elinor är vår Australienska Jurist!

Jeeves ERP

Ett heltäckande affärssystem

Ett affärssystem (ERP) är ett omfattande och helintegrerade system för styrning och administration av viktiga affärsprocesser. Du kan i realtid övervaka allt från planering av produkt- och materialbehov till produktion och distribution, försäljning, kundtjänst och redovisning.

Med Jeeves ERP får du förutom dessa standardfunktioner, även en uppsättning professionella funktioner som stödjer de mer komplexa processer en växande och föränderlig verksamhet medför. Det kan till exempel handla om koncerninterna transaktioner, dokumenthantering och lokaliseringar.

Det som gör Jeeves ERP speciellt är den högintelligenta och modelldrivna arkitekturen. Med systemets kraftfulla arkitektur och nyskapande utvecklingsplattform får du en unik kombination av fördelar i ett och samma affärssystem.

Ett molnbaserat affärssystem

Tack vare Jeeves ERP’s unika arkitektur kan du använda systemet som en nyckelfärdig tjänst via ett privat moln – med komplett underhåll och kundsupport. Med Jeeves ERP får du förstås de vanliga fördelarna med molnbaserade produkter så som lägre kostnader, bättre systemprestanda och hög säkerhet. Men du kan också använda systemet till så mycket mer än en traditionell webbaserad SaaS-lösning eller ett molnbaserat system.

Läsa mer om hur  VitrolifeTylö och Bolon använder Jeeves ERP som stöd i sina verksamheter.

Ett anpassningsbart affärssystem

När man väl har specialanpassat och integrerat ett affärssystem fullt ut blir det ofta svårt och dyrt att uppgradera. Men så är det inte med Jeeves ERP. I systemets högintelligenta arkitektur förvaras alla systemändringar och integrationer på en särskild lagringsplats. Det innebär att våra kunder kan uppdatera sina system oftare och dra fördel av nya funktioner – utan att behöva bygga om eller betala igen för något som redan har byggts upp.

Arkitekturens plattform en användarvänlig designklient och kraftfulla verktyg för utvecklare. Det gör det möjligt att skapa individuellt anpassade lösningar. Du får också en öppen databasdesign och en flexibel API-driven web servicetjänst. Det gör systemet enkelt att integrera med molnsystem eller lokala system från tredje part – och med externa datakällor eller IoT (Internet of Things)-datakällor.

Ett mobilt affärssystem

Jeeves ERPs arkitektur i kombination med kraften från det alltid tillgängliga molnet möjliggör anpassad skärmuppritning i realtid. Arkitekturen har samma responsivitet som en Windowsklient, och den interagerar med användaren utifrån vem du är, vilket arbete du utför och till och med utifrån storleken på skärmen som du använder.

Det står allt mer klart att framtiden för professionell databehandling handlar om mobilitet. Jeeves arkitektur erbjuder en mobilitetslösning med oändliga möjligheter när det gäller att utveckla företagsunika och anpassade mobilappar. Den lägger också grunden för världens mest funktionsrika mobila affärssystem.

Klicka här för att hämta version 5 broschyren

Ett svensktillverkat affärssystem

Vårt affärssystem och dess unika arkitektur har redan från grunden konstruerats, av svenska tekniker, för att möta behoven hos växande svenska företag. Jeeves ERP har utvecklats, supporteras och underhålls av lokala industri- och produktexperter.

Vi är inte bara den ledande leverantören av svensktillverkad affärssystemsprogramvara – vi är också ett växande medelstort företag, precis som ditt företag. Vi talar ditt språk och arbetar på liknande sätt som du, och vi kan göra dina affärssystemsprojekt smidigare och effektivare. 

Så beskriver kunderna Jeeves ERP version 5.0


Vill du veta mer om Jeeves ERP V5? Kontakta oss 

Läs mer om Jeeves för Tillverkande bolag

Jeeves för partihandel, distribution och detaljhandel

Hej

En Guide | Vägen till ett nytt affärssystem

En Guide | Vägen till ett nytt affärssystem

”Så får du ut det mesta av ditt affärssystem”

5 tips från superusern Madeleine Nydahl på OneMed

Hur får du ut det mesta av

Lär känna Jeevesaren, Martin Laurell!

Martin, som började på traineeprogrammet för nästan exakt 10 år sedan, är Jeeves egen Ingemar Ste

Why Using a Local ERP Vendor Matters

Our talented industry, product and process experts have been serving the Swedish market for nearl

Så övertygar du din organisation att välja affärssystem i molnet

Claes är IT Chef på Systems AB och ensam i sin organisation om att vilja flytta affärssystemet till molnet. Låt oss lyssna vad han säger när han möter SYSTEMS AB:s chefer …

Känner du igen dig?

Vi har tagit fram en guide som vässar dina argument för att möta dina olika kollegors värsta farhågor med affärssystem i molnet.

Fyll i formuläret så skickar vi ditt exemplar av guiden.

Lycka till!

 

Pages