Intuitive. Innovative. Inspiring.

These are all words we’ve been using to describe Jeeves ERP Version 5—which delivers intuitive tools you can use today, underpinned by innovative technology that will prepare your ERP system for tomorrow. Version 5 is here, and the future of ERP starts now.

Localizations

Jeeves delivers localization solutions to companies with operations in most countries in Europe, North America, and Asia. Local rollouts of the Jeeves ERP system helps these companies operate effectively and competitively in local markets. The Jeeves Localization solution is divided into three parts: translations, local functionality, and rollout services.

Jeeves - Partner till Veckans Affärer och Framtidsdagen 2016

På Framtidsdagen sätter Veckans Affärer fokus på de viktigaste affärstrenderna just nu och hur de konkret skapar möjligheter och utmaningar för bolag som vill växa och utvecklas. Ett budskap som stämmer väl in på både Jeeves som bolag och de utmaningar som våra kunder står inför.

Vi är på plats som partner och talare på Framtidsdagen den 30 november i Stockholm! 

Magasinet: Ditt Affärssystem nummer 3

Nyfiken på Jeeves ERP Version 5 eller hur ett Jeevesprojekt går till?

Jeeves Xperience 20-21 okt

Jeeves Xperience är vårt i särklass största event! Under två dagar erbjuder vi våra kunder tillfälle att förkovra er ännu mer i Jeevesprodukten, delta på utbildning och utbyta erfarenheter. Ett tillfälle att passa också på att knyta nya kontakter, med både andra kunder, samarbetspartners och representanter från Jeeves.

Jeeves Xperience 2016

Jeeves Xperience kommer att arrangeras i Stockholm på Clarion Hotel Stockholm den 20-21 oktober 2016. Eventet vänder sig till Jeevesanvändare oberoende nivå – vi erbjuder både produktrelaterade föreläsningar och utbildning. Med närmare 50 olika sessioner inom distribution, service, ekonomi, tillverkning och teknik – så finns det en inriktning för alla.

Träffa Jeeves på årets affärssystemsevent!

Forum 4iT är ett event som under en heldag samlar alla ledande leverantörer och branschfolk inom

Konsten att köpa affärssystem 2016. Och 2020.

10 trender och en framtidsspaning

I sin presentati

Växer ni så det knakar?

Har du någon gång testat att odla krasse? Då kanske du har märkt att en riktigt bra start inte behöver betyda att fortsättningen blir likadan. Smörgåskrasse är en riktig ”tillväxt växt”, men behöver, liksom ditt företag, rätt förutsättningar för att växa. Nedan hittar du tips på hur ditt företag kan fortsätta sin tillväxtresa utan att vissna på vägen. 

”Vi växer snabbt, kan affärssystemet växa i samma takt”?

I princip alla tillväxtföretag går in i ett kritiskt skede när de står inför kraftig tillväxt. Företagens grundare och ledningar måste då ta ställning i en rad strategiska vägval när de tar sats för att växa vidare; Vilka kundsegment ska vi prioritera? Vilken prispolitik ska vi ha? Vilka distributions- och försäljningskanaler ska vi välja? Hur ska vi styra verksamheten och följa upp resultaten?  Ett strategiskt vägval blir också valet av affärssystem eftersom svaren på många frågor kräver det affärsstöd och de analysmöjligheter som ryms i dagens allt mer funktionsrika affärssystem.

Många av dagens affärssystem kan tyckas väldigt lika i funktionalitet och användarvänlighet, men kan ändå vara helt olika i grunden. Systemen kan ha olika förmåga när det gäller att växa och anpassas så att det affärsstöd systemen levererar hela tiden ligger i linje med vad ett snabbväxande tillväxtföretag behöver. Alla affärssystem är inte förändringsvänliga och enkla att anpassa efter nya krav. Därför måste ett tillväxtföretag som ska välja affärssystem komplettera med en ambitiös kravspecifikation som innehåller frågan ”Vi växer snabbt, kan affärssystemet växa i samma takt”? Svaret på den frågan kan vara helt avgörande för om ett tillväxtföretag ska fortsätta att växa i ett högt tempo och utan att drabbas av växtvärk.

Undvik affärssystem som blir en tvångströja

Genom fel val av affärssystem kan ett tillväxtföretag efter en tid upptäcka att man investerat i något av en bromsande tvångströja istället för en tillväxtmotor. Att ett affärssystem enkelt ska kunna anpassas till de nya behov och krav som alltid dyker upp i ett tillväxtföretag kan vara lätt att glömma bort. Ska affärssystemet klara kraven på längre sikt måste man granska affärssystemets smidighet och förändringsvänlighet. Hur enkelt är det att utveckla och uppgradera affärssystemet? Krävs det omfattande konsultinsatser och HUR går det till att göra anpassningarna?

Många svenska tillväxtföretag har valt Jeeves som affärssystem. Jeeves ger bevisat låga ägandekostnader genom sin flexibilitet och uppgraderbarhet och systemet skiljer sig på en avgörande punkt från många andra affärssystem. På affärssystemmarknaden finns en utvecklingsmentalitet som går ut på att behoven hos en majoritet av alla tillväxtföretag kan tillgodoses med affärssystem som kännetecknas av att ”en-storlek-passar-alla”.  Att systemen bygger på ”Inbyggd-bästa-praxis” är ett vanligt argument för att övertyga tveksamma företag att det är det bästa alternativet. Många tillväxtföretag har upptäckt att det inte är så. Resultatet blir att de tvingas anpassa sina processer och rutiner till affärssystemens struktur och funktionalitet när det istället bör vara tvärtom.

Två tillväxtföretag som valt Jeeves

Affärssystemet Jeeves ERP har utvecklats i Sverige och används idag av flera tusen företag i ett 40-tal länder. Bland Jeeves Information Systems kunder finns ett stort antal tillväxtföretag i ett flertal dynamiska tillväxtbranscher. Ett exempel är det börsnoterade bioteknikföretaget Vitrolife som haft Jeeves som affärssystem sedan år 2000.  Några av Vitrolifes mål vid valet av Jeeves var att utveckla rutiner som säkerställde full spårbarhet, förenklade administrationen och ökade leverans-säkerheten.  För Vitrolife var det viktigt att Jeeves kunde stödja en snabb tillväxt och att uppgraderingar kunde ske snabbt och enkelt.

Jeeves har också svarat upp mot de kraven och mycket har hänt sedan systemet togs i drift. Ett exempel på Vitrolifes tillväxttempo är att företaget mellan 2006 och 2011 gick från en årsomsättning på ca 170 MSEK till 350 MSEK. Under samma period nästan fördubblades personalstyrkan och nya enheter och bolag etablerades i flera länder. Nu är det 2014 och tillväxttakten är fortsatt hög. Under första kvartalet 2014 uppgick nettoomsättningen till knappt 120 miljoner kronor och rörelseresultatet blev 30 miljoner. Vitrolife har idag cirka 230 anställda och företagets produkter säljs på 110 marknader runt om i världen via säljkontor ibland annat USA, Australien, Frankrike, Italien, England, Kina, Japan och Ungern.

Ett annat företag där Jeeves har stor betydelse för tillväxten är familjeföretaget Nybergs deli (Olle Nyberg Chark AB)Efter en mycket lyckad lansering 2008 av en ny charkprodukt steg omsättningen på ett år från 200 till närmare 300 miljoner kronor. Den kraftigt ökade omsättningen och nya kundkrav på bland annat EDI-kommunikation var ett par viktiga anledningar till företagets beslut 2010 att byta till Jeeves som nytt affärssystem. 

Den bransch där Nybergs Deli är verksamt kännetecknas av stora volymer, små marginaler och höga kvalitetskrav. Det gör att bra möjligheter till uppföljning av hela produktionsflödet och spårbarhet är oerhört viktigt. Nybergs Deli fortsätter sin tillväxt och under 2013 passerade företaget 350 miljoner kronor i årsomsättning. Jeeves ger ett starkt stöd i den fortsatta tillväxten genom att skapa rätt förutsättningar för företaget att på alla nivåer arbeta med enhetliga rutiner vilket lägger grunden till effektiva flöden där alla har kontroll och överblick.

”Tillväxtkravlista” kan komplettera en traditionell kravspecifikation

Vitrolife och Nybergs Deli är två exempel från Jeeves Information Systems egen tillväxtlista. Jeeves ambition är att öka insikten om de krav som tillväxtföretag bör ställa när det är dags att välja affärssystem. Tillväxtföretag som upprättar en ”tillväxtkravlista” med fokus på systemens förändringsvänlighet och förmåga att smidigt följa med i en snabb tillväxt undviker att fastna i stelbenta system som bromsar istället för att driva på tillväxten.

En matchning mellan en entreprenörs vision och ett nytt affärssystem kan ge många nya perspektiv. Några av nyckelfrågorna kan vara hur kundservicenivån ska kunna hållas kvar på en hög nivå när antalet kunder ökar dramatiskt, när ett bolag blir fler genom utlandsetableringar, när export till nya länder ställer nya krav på valutahantering, när antalet medarbetare ökar snabbt och när processerna från produktion ut till lager- och butikshyllor måste flyta effektivt.  En tillväxtkravlista inför valet av affärssystem kan göras lång och att ta fram kan vara en arbetsprocess som säkrar en långsiktig tillväxt i ett entreprenörsdrivet tillväxtbolag.

Läs mer om fördelarna med Jeeves här
 

Vill du veta mer om Jeeves för tillväxtbolag? Kontakta mig,
Christian Rutholm:

Mail: christian.rutholm@jeeves.se
Mobil: 0765 48 66 75

 

Contact form: 
Jeeves ERP Affärssystem

Taking Multi-Company ERP To Greater Heights With Cloud

If you have experience managing multiple companies operating in different geographies, languages

Succession Planning in SMEs

Many smaller companies (and larger ones as well) have no formal succession plan.

Pages