"Demokratisering av information skapar nya, bättre resultat"

Informationshantering har en betydande roll i dagens samhälle, och kommer fortsätta ha det i framtiden. I en företagspresentation, publicerad i bilagan "innovation ekonomi" i SvD, berättar Christina Skogster Stange, VD och Magnus Grönvik, Product Director på Jeeves, kring affärssystemets funktionalitet och vad de tror om framtiden för affärssystemsbranschen.

"Utvecklingen har gått fort de senaste åren men det finns
fortsatt stor utvecklingspotential med mobilitet,
IOT, (internet of things), och machine
learning. Företag som växer och behöver
koppla samman fler enheter som ska koordineras
har behov av stöd från ett fungerande
affärssystem. Där information tidigare kanske
var en fråga om makt så handlar den idag
om att vara ett synnerligen kraftigt konkurrensmedel.
Inte minst i det att företaget kan
upprätthålla tempo och effektivt för att få ett
bättre beslutsunderlag."

 

Läs hela artikeln här